Publicatie-
datum:

2 februari 2022

Publicatiedatum: 2 februari 2022
Identiteit Samen geloven

Vooral docenten godsdienst/levensbeschouwing hebben gevraagd om een dergelijke tabel om duidelijkheid te krijgen wat er op een katholieke school verwacht mag worden.

Graag consulteert het CBG onderwijsbestuurders over de minimum lessentabel. Mgr. dr. J. Hendriks, bisschop-referent voor het onderwijs, en diaken drs. Titus Frankemölle, voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad, gaan daarom met hen erover in gesprek. Niet alleen willen zij een toelichting geven op de tabel en de achtergrond ervan, ook willen zij van gedachten wisselen over de rol van zo’n tabel in de school met het oog op de vorming van leerlingen.

Graag nodigen Mgr. Hendriks, diaken Frankemölle en het CBG je uit voor deze consultatie. De consultatie vindt digitaal plaats op vrijdag 18 februari a.s. van 9.30 tot 10.30 uur. Verus faciliteert de digitale consultatie (via MS Teams). Als je wil deelnemen, stuur dan een bericht aan Theo van der Zee, coördinator katholiek onderwijs: [email protected]. Je ontvangt van hem de link naar de digitale bijeenkomst. Ook als je nog vragen hebt over de consultatie, kun je bij hem terecht.

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus

Gerelateerde berichten