Publicatie-
datum:

27 juni 2023

Publicatiedatum: 27 juni 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Samen met een van zijn leden Raad van Toezicht schreef hij zich in voor de leergang Besturen vanuit Waarden. “Ik vind het fijn om mezelf scherp te houden en ben juist op zoek naar dingen die anders zijn dan normaal. Het vak en de techniek van besturen ken ik wel, maar ik wilde juist stilstaan bij mijn waarden. Deels ook omdat we hier nu met onze Raad van Toezicht mee bezig zijn. Ik geloof niet in lange rapporten of verslagen. Vertrouwen is de basis, waarden zijn de kwaliteit. Dat zijn interessante zaken om verder uit te diepen, in plaats van dat ik me enkel focus op zaken als een begroting.”

Bijzondere spiegelingen

Wat voor Wever de leergang zo aantrekkelijk maakte? Het concept met een filosofische aanpak. Daarbij staat ruimte voor het voeren van open, eerlijke gesprekken met andere bestuurders hoog in het vaandel. “De cursusleiders, waaronder iemand met een nauwe relatie tot het klooster en een dominee, zorgen voor bijzondere spiegelingen die je in de dagelijkse praktijk niet tegenkomt. Zo krijg je een heel ander perspectief dan als je iemand met een feitelijk verhaal neerzet”, benadrukt Wever. Hij leerde met een andere blik naar zijn vak te kijken.

Volgens hem is de bijeenkomst in de leergang over onderwijsregio’s met Verus-voorzitter Berend Kamphuis hem het meest bijgebleven. “Berend vulde deze sessie echt op zijn eigen manier in en liet ons inzien wat er gebeurt in relatie tot onze vrijheden als bestuurders”, vertelt Wever.

Het open gesprek

Voor hem maakte de connectie met de groep onderwijsbestuurders de leergang extra waardevol. “Het is fijn dat er vertrouwen en veiligheid is om in de groep met elkaar verhalen te delen. Dat moet je treffen. Zo durf je je kwetsbaar op te stellen. En uit je comfortzone kun je het beste leren en ontwikkelen.”

Het buiten de lijntjes kleuren is hetgeen waarom Wever anderen wil aanraden deze leergang te doen. “Je begeeft je in een andere dynamiek, waar menswording centraal staat. Kom even uit die kaders van de school, en gun jezelf om zoiets mee te maken. Dit is de mooie, zachte kant van besturen.”

Op 10 oktober start een nieuwe ronde Besturen vanuit waarden. In drie 24-uurs sessies verken je wat erbij komt kijken om waardevol onderwijs te realiseren. Wat vraagt dit van jouw missie, inspiratie, wilskracht, motivatie en de bronnen waarop je je oriënteert?

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten