Publicatie-
datum:

16 juni 2021

Publicatiedatum: 16 juni 2021

Onder de Kamerleden is er nog wel verschil over hoeveel jaar extra dit precies zou moeten zijn. René Peters (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) willen, indien nodig, twee extra schooljaren erbij plakken. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Paul van Meenen (D66) pleiten in totaal voor drie jaar extra schooljaren als het nodig is. In het voorjaar van de 2022 komt er een tussentijdse evaluatie over de besteding van het geld. Tegen die tijd wordt er ook bepaald of en hoeveel extra tijd nodig is.

Zinvolle besteding

Vorige week leek het er in het debat over het NPO dat er geen verlenging zou komen van de onderwijssteun. Met het aannemen van de moties is die mogelijkheid er nu dus wel. Er was namelijk eerder in de Tweede Kamer kritiek op de korte looptijd van het programma. Ook scholen gaven aan dat de tijd te kort is om het geld zinvol te kunnen besteden.

In eerste instantie wilde het ministerie het NPO vier jaar lang laten duren. Maar onder druk van het ministerie van Financiën werd dit teruggeschroeft naar 2,5 jaar, zo schreef NRC. De reden hiervoor is dat vier jaar weinig ‘noodzaak’ zou uitstralen om eventuele achterstanden aan te pakken.

Bron: ANP.

Gerelateerde berichten