Publicatie-
datum:

5 december 2019

Publicatiedatum: 5 december 2019
Burgerschap Identiteit

Geen middel voor inmenging

Verus kijkt kritisch naar het wetsvoorstel aanscherping burgerschapsopdracht en zal vooral waken voor inmenging van de overheid in de standpunten van burgers. Burgerschapsvorming mag geen middel zijn waardoor de overheid zich verregaande kan bemoeien met de inhoud van (burgerschaps)onderwijs, het pedagogisch klimaat van scholen en standpunten van burgers. Over hun verwachtingen gaan we met onze leden in gesprek.

Weerbare democratie

Terecht verwacht de overheid van het onderwijs dat er kwalitatief goed burgerschapsonderwijs gegeven wordt. Het gaat hierbij om de vorming tot democratisch burger, het oefenen in vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Dit zijn als het ware de ‘spelregels’ van de democratie. Sterker: Een goede invulling van onderwijs op het gebied van democratisch burgerschap kan de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat en (grondwettelijke) vrijheden versterken. Positief dus dat de minister aandacht vraagt voor democratische spelregels in het onderwijs.

Daarnaast leven binnen allerlei verschillende groepen in het land ideeën over wat goed leven en samenleven is. Scholen hebben daaraan zelf een bijdrage te leveren, vanuit hun eigen tradities, geschiedenis en praktijk.

Praat mee

Meepraten over dit onderwerp? Neem contact op met adviseur public affairs Dico Baars

Gerelateerde berichten