Publicatiedatum: 7 mei 2020
Juridisch

De vraag of een (zieke) werknemer recht heeft op een transitievergoeding blijft de Hoge Raad sinds de invoering van de WWZ flink bezighouden. In september 2018 deed zij al de uitspraak dat een werknemer die, in verband met arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen minder uren ging werken, in aanmerking kan komen voor een transitievergoeding. In november 2019 kwam daar de uitspraak bij dat een langdurig zieke recht heeft op beëindiging van zijn ‘slapend dienstverband’ en daardoor ook op uitbetaling van de transitievergoeding.

Nieuw arrest

En nu in april 2020 kan er weer een nieuw arrest aan dit rijtje worden toegevoegd. Het salaris van onderwijsassistent is substantieel lager dan dat van een leerkracht. Volgens de Hoge Raad is een transitievergoeding echter niet bedoeld voor een inkomensachteruitgang door herplaatsing in een lagere functie. Herplaatsing in een andere passende functie (zonder urenverlies) is geen vorm van beëindiging als bedoeld in art. 7:673 BW.

Juist een manier

Sterker nog, een dergelijke herplaatsing door de werkgever is juist een (in beginsel voorgeschreven) manier om te voorkomen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De wet schrijft immers voor dat een werkgever, voordat hij tot beëindiging kan overgaan, dient te kijken of er reële herplaatsingsmogelijkheden zijn.

De Hoge Raad meent verder nog dat herplaatsing in een andere passende functie ook niet op een lijn te stellen is met gedeeltelijke beëindiging van een arbeidsovereenkomst (zoals in de lijn van de uitspraak van september 2018). Dit omdat de transitievergoeding bedoeld is als compensatie bij verlies van werk. De transitievergoeding dient niet als compensatie voor verlies van inkomen om andere redenen.

Betekenis voor de praktijk

Wat als een werknemer naast de herplaatsing in een lagere functie ook voor minder uur wordt herplaatst? Over het urenverlies heeft werknemer dan wél recht op een transitievergoeding, mits dit urenverlies voldoet aan de criteria genoemd in het arrest van september 2018.

mr. Kicky Agbakuru-van Bavel, advocaat Verus

Gerelateerde berichten