Publicatie-
datum:

2 april 2020

Publicatiedatum: 2 april 2020
Bedrijfsvoering Onderwijs en samenleving Samen leven Samen besturen

Tijdelijk dienstverband in het primair onderwijs

Op grond van artikel 3.1 lid 2 CAO PO kan een tijdelijk dienstverband voor de duur van maximaal 12 maanden worden aangegaan met uitzicht op vast. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan hierna nog eenmaal een tijdelijk dienstverband worden aangegaan voor maximaal 12 maanden.

Zoals u heeft kunnen lezen in onze Q&A coronacrisis kan het feit dat u zich een onvoldoende beeld heeft kunnen vormen van het functioneren worden gezien als een bijzonder geval om het tijdelijk dienstverband te verlengen. Bijvoorbeeld wanneer een begeleidingstraject door de Corona-crisis niet volledig is doorlopen.

Als u een dienstverband voor bepaalde tijd bent aangegaan met uitzicht op vast, dient u op grond van artikel 3.3 lid 3 CAO PO tenminste twee maanden voor de einddatum van het dienstverband voor bepaalde tijd schriftelijk aan de werknemer kenbaar te maken of:

  • Het dienstverband wordt omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd;
  • Nog eenmaal wordt verlengd;
  • Het dienstverband niet zal worden voortgezet en aldus van rechtswege eindigt.

Neemt u deze beslissing niet tijdig, dan wordt het dienstverband conform artikel 3.3 lid 4 geacht te zijn verlengd voor bepaalde tijd onder dezelfde voorwaarden als het eerdere dienstverband.

Door uw werknemer tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen over uw beslissing ten aanzien van het tijdelijke dienstverband voldoet u ook aan de aanzegplicht als bedoeld in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek.

Participatiefonds

Houdt u er bij uw afweging om het dienstverband al dan niet te verlengen rekening mee dat u voor het niet voortzetten van een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast een vergoedingsverzoek moet doen bij het Participatiefonds. Dit betekent dat u aan de vereisten, zoals vermeld in het Reglement Participatiefonds dient te voldoen. Allereerst dient de reden voor het niet voortzetten van het tijdelijke dienstverband schriftelijk aan de werknemer kenbaar te worden gemaakt. Voorts moeten de modelverklaringen “gesprekkencyclus” en “aanbod ondersteuning extern” door de werknemer ondertekend te worden. Is uw werknemer niet bereid om deze modelverklaringen te ondertekenen, dan moet u andere overtuigende stukken kunnen overleggen als vervanging voor de modelverklaringen. Denk aan gesprekverslagen. Het aanbod voor ondersteuning in het vinden van een werkkring elders kan ook worden gedaan in de brief waarin u uw medewerker meedeelt waarom u het dienstverband niet wenst voort te zetten.

Tijdelijk dienstverband in het voortgezet onderwijs

Op grond van artikel 9.a.2 lid 1 CAO VO kan een dienstverband voor bepaalde tijd worden aangegaan bij wijze van proef met uitzicht op een vast dienstverband. In bijzondere omstandigheden kan dit met maximaal 12 maanden worden verlengd. Het feit dat u zich een onvoldoende beeld heeft kunnen vormen over het functioneren van een werknemer door Corona kan worden gezien als een bijzondere omstandigheid om het tijdelijk dienstverband te verlengen.

Als u een dienstverband voor bepaalde tijd bent aangegaan met uitzicht op vast, dan dient u op grond van artikel 9.a.2 lid 2 CAO VO tenminste twee maanden voor de einddatum van het dienstverband voor bepaalde tijd schriftelijk aan de werknemer kenbaar te maken of:

  • Het dienstverband wordt omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd;
  • Nog eenmaal wordt verlengd;
  • Het dienstverband niet zal worden voortgezet en aldus van rechtswege eindigt.

Neemt u deze beslissing niet tijdig, dan wordt het dienstverband conform artikel 9.a.2 lid 3 geacht te zijn verlengd voor bepaalde tijd onder dezelfde voorwaarden als het eerdere dienstverband.

Door uw werknemer tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen over uw beslissing ten aanzien van het tijdelijke dienstverband voldoet u tevens aan de aanzegplicht als bedoeld in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek.

Wij denken graag met u mee!

Hebt u de behoefte te sparren over uw afwegingen ten aanzien van uw beslissing het tijdelijk dienstverband al dan niet voort te zetten en / of wilt u uw brief graag laten tegenlezen of opstellen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze advocaten of juristen

Kirsten van Boltaringen

Advocaat Verus

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten