Publicatie-
datum:

2 april 2020

Publicatiedatum: 2 april 2020
Bedrijfsvoering Onderwijs en samenleving Samen leven Samen besturen

1. Cyber

Nu veel mensen thuiswerken is er vanuit organisaties minder controle op de veiligheid van devices. Dit is voor cybercriminelen een mooie kans om toe te slaan. Denk hierbij aan phisingmails en data die op thuiscomputers terechtkomt. Waarschuw uw medewerkers hiervoor.

 

2. Panden

Op vrijwel alle scholen zijn nog onregelmatig medewerkers aanwezig. Maar gaat uw school toch voor een periode geheel dicht, dan is het van belang om na te gaan of het pand goed is afgesloten en of er geen brandbare materialen om of tegen het schoolgebouw liggen. Leegstand van panden brengt namelijk een verhoogd risico op vandalisme, diefstal en brandstichting met zich mee.

Bekijk hier een flyer met een checklist voor uw leegstaande schoolgebouw, gemaakt in samenwerking met onze partner Raetsheren

 

3. Thuiswerken

Onderuitgezakt op de bank met de laptop op schoot? Niet iedereen heeft voldoende aandacht voor goede ergonomische omstandigheden tijdens het thuiswerken. Faciliteer en ondersteun uw medewerkers bij het creëren van werkplekken. Geef bijvoorbeeld een bureaustoel vanaf de werkplek mee naar huis

 

Hebt u verder nog vragen? Kijk bij onze Q&A of bel Carola van der Meeren

 

 

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten