Publicatie-
datum:

7 april 2021

Publicatiedatum: 7 april 2021
Onderwijs en samenleving

Daisy Mertens, werkzaam in het basisonderwijs en lid van de Onderwijsraad, legde vooral de nadruk op het stellen van open vragen tijdens een driehoeksgesprek. Dat blijkt niet altijd eenvoudig, ook omdat de informatie die je als leraar over een leerling hebt vaak tot beelden leidt die je (onbewust) probeert te bevestigen. Leer ‘oordeel-loos’ luisteren en spreken, was haar aanbeveling.

Haar leerling Nuhaila (12 ) vertelde dat zij heel blij is met het driehoeksgesprek waar ook haar ouders kunnen aanschuiven omdat het dan veel makkelijker is om over school in gesprek te zijn.

Spel en andere werkvormen

Annette Diender, onderwijsprofessional bij Samenwerking rondom Onderwijs, begeleidt interactieve bijeenkomsten op scholen waar ouders en leerlingen samen aanwezig zijn om om over de schoolkeuze en overgang van po naar vo te praten. Zij pleitte voor het loslaten van het vertrouwde format waarin de school vooral informatie zendt. Het inzetten van spel en andere werkvormen maakt veel positieve energie los en leidt tot intensieve gesprekken tussen de partners in de driehoek waarbij iedereen zich ook echt betrokken en uitgenodigd voelt.

Voor meer informatie: http://www.annettediender.nl/

Procesverloop

Nancy van Riet-Bunte en Hanneke de Jong, resp. conrector en teamcoördinator havo bovenbouw Dominicus College in Nijmegen, hebben al flinke stappen gemaakt met het driehoeksgesprek.

Zij vertelden hoe een proces binnen de school verloopt als je hier werk van wilt gaan maken. De school is klein begonnen, heeft eerst in 4 havo geëxperimenteerd en is van daaruit de hele school gaan betrekken. Zij raadden aan om hier goed de tijd voor te nemen. De school kiest ook voor deze vorm omdat ze merken dat ze zó niet alleen de schoolresultaten van de leerlingen maar vooral ook hun sociaal-emotionele ontwikkeling beter kunnen volgen en ondersteunen.

Dit werd bevestigd door leerlingen Julian en Hugo (beiden 5 vwo). Zij gaven zelfs aan dat de driehoeksgesprekken wel wat langer zouden mogen duren. Volgens hen is het vooral belangrijk dat leerlingen in deze gesprekken de ruimte ervaren om te zeggen wat hen bezighoudt; als de tijdsdruk te groot is loop je het risico dat ze zich toch niet uitspreken.

Het DC heeft diverse documenten op haar website staan over het opzetten en inrichten van driehoeksgesprekken. Voor meer informatie: https://bit.ly/3fr1yRV

Extra stap zetten

Lucelle Comvalius, docent op het vmbo van het Christelijk College Groevenbeek, sloot de rij. Zij benadrukte het grote belang van het samenwerken met ouders, iets dat in eerste instantie tijd kost maar uiteindelijk alleen maar tijd oplevert. Het vraagt soms om een ‘extra stap zetten’. Ouders van haar leerlingen hebben soms veel zorgen of druk vanuit hun werksituatie waardoor zij niet makkelijk naar school kunnen komen. Dan komt het erop aan naar creatieve oplossingen te zoeken, zo betoogde Lucelle, waarvan ze voorbeelden deelde. Daarbij is het van belang ons te realiseren dat het voor ouders niet altijd eenvoudig is om pedagogisch partner van de school te zijn; er bestaat een coachingstraject dat hen hierin kan ondersteunen. Ook over de keuze voor het vmbo moet je met leerlingen en ouders goed in gesprek blijven, aldus Lucelle. Als ambassadeur voor deze opleiding deelt zij graag links naar een postercampagne en filmpje.

Gesprekswijzer

Samen zijn wij school ontwikkelde vorig jaar een Gesprekswijzer voor het driehoeksgesprek in de brugklas, ter ondersteuning en inspiratie. Deze is hier te downloaden.

Binnenkort verschijnen er ook korte filmpjes van het webinar op de site van Samen zijn wij school.

*Samen zijn wij school is een gezamenlijk initiatief van CPS, Driestar Educatief, Ouders & Onderwijs en Verus. Zie: www.samenzijnwijschool.nl

Gerelateerde berichten