Publicatie-
datum:

29 juni 2022

Publicatiedatum: 29 juni 2022
Identiteit Samen besturen

Zij zou hierover graag met andere Verus-leden de dialoog aangaan om een breed gedragen beeld te krijgen over deze principes. Het gaat daarbij over vragen als: waardoor laten we ons als bestuurders leiden, wat zijn onze drijfveren, waarop willen we aangesproken worden, waarop willen we herkend worden? Zij nodigde hiertoe alle leden uit. Een aantal leden heeft zich ter vergadering hiervoor al aangemeld. Leden die niet bij de ALV aanwezig waren, kunnen zich hiervoor alsnog aanmelden bij Theo van der Zee ([email protected]).

Na deze inhoudelijke inleiding, heeft de formele ALV plaatsgevonden. De leden zijn door het CvB bijgepraat over de actuele stand van zaken binnen en rondom de vereniging. Ter besluitvorming lagen voor de jaarrekening 2021 en de vergoeding van de RvT Verus. De ALV heeft, na korte bespreking, beide onderwerpen unaniem vastgesteld.

Het jaarverslag over 2021 is hier te vinden. De jaarrekening is met de ALV stukken rondgestuurd naar alle leden en daarnaast voor leden ook altijd op te vragen via [email protected].

Op vrijdag 9 december 2022 (11-14u) staat de tweede ALV van dit kalenderjaar gepland.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten