Publicatie-
datum:

14 december 2022

Publicatiedatum: 14 december 2022
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Formeel deel

Na zijn opening, nam het college van bestuur de vergadering op hoofdlijnen mee in de actuele ontwikkelingen. Verus hecht waarde aan een goede beheersing van de basisvaardigheden, maar is kritisch op de aanpak van de minister door zijn maakbaarheidsdenken en zijn smalle benadering van onderwijskwaliteit. Door video’s met leden op sociale media, een opinie in een dagblad en door het organiseren van de bijeenkomst Anders kijken naar het masterplan laat Verus een rijker geluid horen.

In beleidsmaatregelen en uitspraken in de media blijkt wantrouwen in onderwijsbestuurders van minister Wiersma. Bestuurders worden weggezet als overbetaalde managers zonder hart voor het onderwijs. In een dialoog van ‘onze bestuurders’ met prof. dr. Sietske Waslander werd geconstateerd dat het bestel nog steeds is ingericht op concurrentie en autonomie, terwijl de maatschappelijke vraag eerder de noodzaak tot (vrijwillige) samenwerking tussen instellingen veronderstelt. Zo komen bestuurders tussen hamer en aambeeld. Verus heeft dit punt en de brede onderwijsopdracht ingebracht bij de Onderwijsraad die een adviesaanvraag over besturen in voorbereiding heeft.

De Algemene Ledenvergaderingen zullen voortaan plaatsvinden voorafgaand aan het Verus-event (voorjaar) en de Identiteitsdag (najaar), zodat de ALV gecombineerd wordt met een inhoudelijk programma en rekening wordt gehouden met de kostbare tijd van bestuurders. In 2023 zal het event (met voorafgaand dus de ALV) plaatsvinden op 31 mei.

Themadeel: Ontwikkelgroep leidende principes voor bestuurders

Na het verschijnen van het advies van de Onderwijsraad over de vrijheid van onderwijs heeft het college van bestuur een groep leden uitgenodigd zich te buigen over leidende principes voor bestuurders. Deze ontwikkelgroep besprak de bevindingen op de ALV en praktiseerde met de aanwezigen het voeren van een dialoog over de leidende principes door middel van een narratieve benadering. Door welke principes laat je je daadwerkelijk leiden in de bestuurlijke dilemma’s die zich voordoen?

De Ontwikkelgroep heeft in de afgelopen periode met verschillende (groepen) leden/bestuurders gesprekken gevoerd om te komen tot zowel de leidende principes zelf als manieren om hiermee te werken. Medio 2023 zal een toegankelijke publicatie verschijnen die wil uitnodigen tot deelname aan de zoektocht naar het goede in het bestuurlijk handelen. Wetenschappers, bestuurders en politici geven een reflectie bij het thema van goed bestuurlijk handelen.

De publicatie is geen eindpunt, maar een tussenstation op basis waarvan vervolggesprekken gevoerd kunnen worden. Dit kan in verschillende vormen, bijvoorbeeld door langere inspiratiesessies met een vaste (maar groeiende) groep die stilstaat bij de kernthema’s van leidende principes.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten