Publicatie-
datum:

16 september 2022

Publicatiedatum: 16 september 2022
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Tijdens het symposium wordt dieper ingegaan op hoe en in hoeverre de democratische rechtsstaat grenzen moet/kan stellen aan het onderwijs, welke inhoud/methode er moet zijn van het onderwijs in/over de democratische rechtsstaat en wat de huidige status is van dit onderwijs. Ben jij erbij?

De rector van de Radboud Universiteit, Han van Krieken, spreekt op deze dag over de taak van de universiteit in de democratische rechtsstaat. Verder geeft Anne Bert Dijkstra (Universiteit van Amsterdam) een overzicht van de huidige positie van burgerschap/democratie en rechtsstaat in het onderwijs. Daarna vertelt Manon Julicher, kenniscoördinator in de Tweede Kamer over de plaats van de Grondwet in het onderwijs. PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop spreekt over wetgevingsopdrachten en achterliggende idealen. Tot slot bespreken Renée van Schoonhoven (Vrije Universiteit) en Paul Zoontjens (Universiteit van Tilburg) de constitutionele uitganspunten waaraan het onderwijs en de bijbehorende wetgeving zouden moeten voldoen. De middag wordt afgesloten met een discussie en borrel.

Het symposium vindt plaats in het Elinor Ostromgebouw, theaterzaal C van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het adres is Heyendaalseweg 141. De middag duurt van 13.30 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via dit formulier.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten