Publicatie-
datum:

26 juni 2024

Publicatiedatum: 26 juni 2024
Onderwijs en samenleving Samen besturen

We zijn erg blij dat de Algemene Ledenvergadering ons nieuwe Strategisch Beleidsplan heeft goedgekeurd, aangezien dit een resultaat is van de hele vereniging. Bij het vormen van ons Strategisch Beleidsplan hebben we in de aanloopfase veelvuldig gesprekken gevoerd met leden over hoe ze onze vereniging zien, wat goed gaat en wat anders/beter kan. Deze feedback is heel waardevol geweest en in de uitwerking van het Strategisch Beleidsplan hebben we daarop voortgeborduurd.

Bestuurswisseling

Het plan dat er nu ligt, is bij uitstek een vervolg op wat we de vorige beleidsperiode hebben gedaan. Daarom is het ook extra fijn dat met de komende bestuurswisseling op 1 juli a.s. de continuïteit van Verus als vereniging wordt doorgezet. Zoals eerder al genoemd: er vindt maandag een wisseling van de wacht plaats. Berend Kamphuis geeft het stokje van voorzitter over aan Mark Buck, en neemt daarbij de rol van lid College van Bestuur op zich. Dit laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Houd onze communicatiekanalen de komende dagen dus in de gaten!

Ben je nieuwsgierig geworden naar ons Strategisch Beleidsplan? Deze kun je via onderstaande knop opvragen. Je ontvangt de download meteen.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten