Publicatie-
datum:

22 september 2021

Publicatiedatum: 22 september 2021
Identiteit Samen leven

Het is steeds vanzelfsprekender dat scholen laten zien dat ze zich bewust zijn van de uitdagingen waar we als samenleving voor staan en die een omslag vragen in de manier waarop we met elkaar en de aarde omgaan. In projecten over natuureducatie en afvalproblematiek, met groene schoolpleinen, door zonnepanelen op het dak en in samenspraak met leerlingen gebeurt er al heel veel. Een stap waar we naartoe bewegen is om integraal vanuit andere denkschema’s te werken in het onderwijs. Hoe veranker je duurzaam denken en doen in het DNA van je school?

Routekaart

Om scholen te helpen duurzame ontwikkeling te integreren in de kern van het onderwijs, heft een aantal leden van Coöperatie Leren voor Morgen eind augustus 2021 een instrument voor visievorming gepresenteerd: de Routekaart Duurzaam Onderwijs. De routekaart begint ermee om als schoolleiders, docenten, leerlingen, ouders, buurtbewoners en lokale ondernemers samen een visie te ontwikkelen op wat duurzaamheid eigenlijk betekent voor goed onderwijs. Daarna ga je deze visie verder uitwerken in een concrete strategie met aandacht voor alle elementen van de Whole School Approach: curriculum, pedagogiek en didactiek, gebouw, bedrijfsvoering, professionele ontwikkeling en omgeving. Je kiest zelf wat de beste plek in de organisatie is om een volgende stap te zetten, door te kijken waar energie zit of waar het direct bijdraagt aan andere ontwikkelingen die al lopen.

Omdat het over zulke grote en schooloverstijgende vraagstukken gaat, helpt het om in de manier waarop je ermee aan de slag gaat te beseffen dat babystapjes heel veel waard zijn. Op die manier leer je, vind je ondersteunende partijen in je wijk, en stimuleer je je leerlingen en de omgeving om bij te dragen. De routekaart helpt om de kleine stapjes te verbinden en in een strategische lijn op te nemen.

Financiële ondersteuning

Voor scholen in het VMBO, MBO en HBO is er nu een stimuleringsregeling waar je een beroep op kunt doen om financiële ondersteuning te krijgen wanneer je met de routekaart aan de slag gaat. De stimuleringsregeling gaat uit van de coöperatie Leren voor morgen, waar Verus ook lid van is. Vanuit onze eigen vereniging ondersteunen we je ook graag door advies of begeleiding te bieden en daarbij ook te laten zien hoe de verbinding met identiteit, burgerschap, onderwijskwaliteit, inkoop en huisvesting gemaakt kan worden.

En misschien is de aanstaande Dag van de Duurzaamheid in het onderwijs op 8 oktober wel een goede aanleiding om hier in de school eens het eerste gesprek over aan te gaan. Hoe? Daar helpen we je graag mee!

Dit artikel is geschreven door Marcel Elsenaar.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten