Publicatie-
datum:

17 februari 2022

Publicatiedatum: 17 februari 2022
Bedrijfsvoering Samen sterker

Want: EVS koopt energie voor de komende jaren in op basis van een risicomijdende strategie mét zo laag mogelijke prijzen. Dat betekent dat de prijsexplosie zoals deze nu op de energiemarkten zichtbaar is, grotendeels is afgewend.

Voor 2023 is er al een groot deel van de energie ingekocht. Voor de jaren 2024 en 2025 zijn er lagere percentages energie ingekocht, waardoor een deel van de prijs al is vastgelegd. In onderstaande grafiek zie je de daadwerkelijk ingekochte prijzen van de aardgasmarkt, ten opzichten van EVS, waarbij KV voor kleinverbruik en GV voor grootverbruik staat.

Afbeelding1 4

Verhoogd gebruik

Teamleider voordeeldiensten Lex Joosten van Verus herkent het verhoogde verbruik: ‘’In het kader van extra ventilatie wordt er natuurlijk soms verwarmd met de ramen deels open, en dat heeft wel een effect op de totaalverbruiksprijs. Maar door de uitgekiende strategie van de energie inkoop, is de prijs per eenheid (m3 of KWH) maar beperkt gestegen.’’

Op basis van de huidige ontwikkelingen is de prognose dat de uiteindelijke prijs( (bij gelijkblijvend verbruik) in 2023 circa 8% hoger zal liggen dan die in 2022. Deze verhoging in een inschatting waar de effecten van verhoging van de energiebelasting, opslag duurzame energie en verhoging van de transportkosten al in zijn meegerekend.

Bekostiging

De PO-Raad constateert wel zeer terecht dat de bekostiging van deze materiele kosten zwaar achterblijft en dat het hoog tijd is dat deze dit jaar opnieuw realistisch wordt vastgesteld. Zelfs met de gemiddeld lagere prijzen dan de energiemarkt van de deelnemers van Energie Voor Scholen, is de bekostiging hierop niet toereikend.

Circa 80% van de leden van Verus is deelnemer in dit grootste energie-inkoopcollectief van het onderwijs en samen met de overige profielorganisaties voorziet dit collectief ruim 6000 schoollocaties van (groene)stroom en gas.

Wil je meer weten? Kijk op http://www.energievoorscholen.nl of neem contact op met Lex Joosten [email protected] 06-54256814 of Joost Rog [email protected] 06-20794362

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten