Publicatie-
datum:

16 september 2020

Publicatiedatum: 16 september 2020
Bedrijfsvoering

De belangrijkste wijziging van Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen betreft de invoering van zogenaamde ‘richtingvrije planning’. Kort gezegd komt dit erop neer dat het aantonen van het leerlingpotentieel van een nieuwe school niet meer gebaseerd is op een rekenkundig bepaalde belangstelling (het actuele marktaandeel van een richting in de gemeente), maar op basis van een actief gemeten belangstelling onder ouders.

Hét moment voor verkenning

De wetswijziging treedt voor het basisonderwijs per februari 2021 in werking. Voor het voortgezet onderwijs gaat de nieuwe wet zelfs al per november 2020 in! Als je plannen hebt om een school(vestiging) te stichten of een dislocatie (basisonderwijs) te verzelfstandigen, is het nu dus hét moment om te verkennen welke route het meest kansrijk is.

Geen uniforme oplossing

Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen zal de kansen voor de ene initiatiefnemer vergroten en voor de ander verkleinen. Zonder gedegen onderzoek is het vooraf dus niet te zeggen of de huidige of de toekomstige wetgeving voor jou kansrijker is. De adviseurs van Verus brengen beide ‘routes’ voor je in kaart en adviseren jou bij de keuze: snel in actie komen of nog even wachten?

Kortom: wil je nog op korte termijn aan de slag met het stichten of verzelfstandigen van je school? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs! Overigens wijzigt het wetsvoorstel nog méér dan enkel de cijfermatige kant, ook hierover praten wij je graag bij.

Gerelateerde berichten