Publicatie-
datum:

29 maart 2023

Publicatiedatum: 29 maart 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben. Hiervoor heeft het ministerie samen met het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs in kaart gebracht welke scholen hier het meeste behoefte aan hebben. Dit zijn scholen waarvan 30% of meer van de leerlingen uit een gezin met een laag inkomen komt. Deze scholen kunnen bij hun aanvraag kiezen tussen de opties maaltijd op school of maaltijd thuis.

Wat houdt maaltijd op school in?

Als je als school kiest voor een maaltijd op school, dan betreft het een maximum bedrag van 9 euro per leerling per week. Je hebt zelf vrijheid om te kiezen hoe je dit op school inzet. Bijvoorbeeld door ouders of vrijwilligers inkoop te laten doen bij een supermarkt, wijkteams die broodjes smeren of de keuze voor een cateraar. Het is niet de bedoeling dat leerkrachten belast worden met deze taak, aangezien zij hun focus moeten hebben op het lesgeven.

Wat houdt maaltijd thuis in?

Wanneer jouw school kiest voor een maaltijd thuis, worden individuele leerlingen geholpen in de vorm van boodschappenkaarten. Scholen sturen een aanmeldlink naar ouders van leerlingen die dit het hardst nodig hebben, waarna de ouders zich kunnen aanmelden. De kaarten bevatten een wekelijks bedrag van 11 euro en zijn inwisselbaar in elke supermarkt.

Meer informatie of aanmelden. Ga naar www.schoolmaaltijden.nl

Initiatieven in het onderwijsveld

Verus wil de komende tijd met scholen en onderwijsinstellingen in gesprek over initiatieven op school om kinderen uit gezinnen met een lager inkomen een steuntje in de rug te geven. Dit kan zijn in de vorm van maaltijden, boodschappen of een speciaal onderwijsaanbod na schooltijd. Heeft jouw school een soortgelijk initiatief? Neem dan contact op!

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten