Publicatie-
datum:

9 september 2020

Publicatiedatum: 9 september 2020
Identiteit

Het katholiek onderwijs levert een waardevolle bijdrage aan de toekomst van kinderen en jonge mensen en die van de samenleving. Met het oog daarop wil de SSKO projecten en initiatieven financieel ondersteunen die (de identiteit van) katholiek onderwijs en katholieke scholen bevorderen en/of vernieuwen.

Ondersteuning

Om de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen onder de aandacht te brengen, en ook om te laten zien wat ze al ondersteunt, heeft de SSKO met ingang van 1 september jl. haar eigen website gelanceerd. Op de website is onder andere informatie te vinden over de doelstelling en werkwijze van de SSKO, de projecten die ze ondersteunt, en de wijze waarop aanvragen bij haar kunnen worden ingediend.

Gerelateerde berichten