Publicatie-
datum:

23 september 2020

Publicatiedatum: 23 september 2020
Onderwijs en samenleving

Dat de Hoogeveense school behoorlijk wat coronamaatregelen zou invoeren, werd begin dit schooljaar duidelijk tijdens een aftrapbijeenkomst met docenten. Voor de zomervakantie zocht het Roelof van Echten College al een weg in wat zij wel of niet moesten doen omtrent het coronavirus. ‘’Je hebt je eigen verantwoordelijkheid hierin als school en je moet je eigen keuzes maken’’, zegt Weishaupt.

En zo werd tijdens de aftrapbijeenkomst – waar al het personeel in een enorme sporthal bijeenkwam – duidelijk dat de school zich per se wilde voorbereiden op een nieuwe (gedeeltelijke) lockdown. ‘’Zo hebben we afgesproken dat, mocht het zover komen, we naadloos kunnen overstappen op onderwijs op afstand. Zo zitten alle klassen al in Microsoft Teams-groepen, zodat het digitale onderwijs meteen opgepakt kan worden.’’

Uiteraard hoopt Weishaupt dat het niet tot die drastische maatregel hoeft te komen en daarom heeft het Roelof van Echten College ook een berg aan maatregelen getroffen in de hoop het coronavirus buiten de deur te houden.

  • Wisselen tussen de lessen

Weishaupt benadrukt dat hij zo min mogelijk de klassen wil laten wisselen. Helaas is dat niet in alle gevallen mogelijk, dus is er sinds kort een nieuwe regel ingevoerd. ‘’Vijf minuten voordat de bel gaat, verlaten de leerlingen het lokaal. Dan gaan zij alvast op weg naar de volgende les. We doen dit expres zodat de docenten en leerlingen niet door elkaar op de gang lopen. Na die vijf minuten kunnen de docenten rustig en veilig naar het andere lokaal.’’ Eveneens is er een bewuste etiquette voor door de gangen lopen. Zo moet iedereen te allen tijde rechts aanhouden.
  • Bescherming

Voor de conciërges van de school is extra bescherming geregeld. Zo dragen zij desgewenst een kap over het hoofd, een mondkapje en handschoenen. ‘’Dit is nodig, want zij zitten vaak dichtbij onze leerlingen’’, meent Weishaupt. Bij de praktijkvakken is ook gedacht aan extra beschermingsmaatregelen. Een mondkapje tijdens die lessen is voor de leerlingen verplicht.
  • Maatwerk voor docenten

Hoewel de meeste docenten ‘gewoon’ voor de klas staan, gaat dat niet voor iedereen op. Voor twee van zijn personeelsleden, die in een risicogroep vallen, heeft Weishaupt een oplossing bedacht. Het Roelof van Echten College heeft namelijk nog een extra gebouw, waar het voormalig Drenthe College in zat, dat voor een deel leeg staat. ‘’Hier werken twee docenten, ingegeven door hun persoonlijke situatie, die zich onveilig voelen in onze ‘eigen’ grote school. Op deze manier kunnen zij veilig werken en hopen we te voorkomen dat zij een corona-infectie oplopen.’’
  • Oplossing voor verkouden leerlingen

Met het griepseizoen voor de deur gaat het steeds vaker voorkomen dat een collega of leerling met een verkoudheid thuis komt te zitten. ‘’Als een van onze leerlingen thuis komt te zitten met milde klachten, krijgt hij of zij onmiddellijk een buddy toegewezen’’, vertelt Weishaupt. Deze buddy zorgt ervoor dat de leerling vanuit huis mee kan kijken naar de les in de klas. ‘’Dit blijkt tot nu toe erg goed te werken. Overigens geldt dit niet voor kinderen die écht ziek thuis zitten.’’

Eveneens voor docenten die thuis komen te zitten vanwege een verkoudheid is een regeling bedacht. Zo kunnen zij vanuit huis lesgeven, terwijl de leerlingen fysiek aanwezig zijn in een klaslokaal. ‘’Maar om dit in goede banen te leiden, is er wel een klassenassistent aanwezig.’’
  • Eigen testen inkopen

Leerkrachten kunnen vanaf deze week sneller getest worden op het coronavirus. Het Roelof van Echten College besloot hier niet op te wachten en kocht zelf commerciële testcapaciteit in. ‘’Hiermee hebben onze docenten binnen 48 uur uitslag.’’ Weishaupt hoopt wel binnenkort van de GGD-testen gebruik te kunnen maken, maar houdt voor de zekerheid de commerciële nog als achtervang.
  • 1,5-meter afstand

Alle leerlingen en docenten houden op school 1,5 meter afstand van elkaar. Ook is in de klassen met een belijning aangegeven waar de docent vrij kan manoeuvreren. Mocht een docent hier behoefte aan hebben, dan is een spatscherm ook mogelijk.
  • Extra hygiëne

Het Roelof van Echten College hoopt met extra schoonmaak en hygiëne dat de kans op eventuele besmettingen aanzienlijk wordt verminderd. Zo komt de schoonmaakdienst twee maal per dag op school om de boel, met name de deurklinken, grondig schoon te maken.

Een mondkapje in de gang kan uiteraard niet verplicht worden, al mogen leerlingen deze wel vrijwillig dragen. ‘’In de praktijk zien we dat weinig leerlingen dat doen. Het personeel overigens wel.’’ Weishaupt weet dat mondkapjes niet allesbeschermend zijn tegen het coronavirus, maar benadrukt dat het ook een signaal afgeeft. ‘’Het straalt iets uit naar de omgeving, we hebben namelijk wel te maken met een potentieel dodelijk virus.’’

Wat hij andere schoolbestuurders wil meegeven? ‘’Wees voorbereid en zorg dat je over kunt schakelen naar onderwijs op afstand.’’ Ook drukt hij bestuurders en scholen op het hart om goed te blijven communiceren. ‘’Je moet zorgen dat dit op orde is. Voornamelijk naar de ouders en leerlingen toe. Zij moeten niet hoeven raden wat wel en niet mag binnen de school. Zorg dat je dit scherp hebt en dan creëert dit ook weer rust’’, aldus Weishaupt.

Gerelateerde berichten