Publicatie-
datum:

6 april 2022

Publicatiedatum: 6 april 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Door deze vaardigheden in het curiculum op te nemen, krijgen leerkrachten meer tijd en mogelijkheden om leerlingen over zichzelf en de relatie met anderen te leren. Dit wordt gezien als het welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen voor elk kind. Juist door naast taal, rekenen, wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aandacht te geven aan sociaal-emotionele vaardigheden, beginnen kinderen met een goede basis aan hun toekomst.

Bron: De Gezonde Generatie.

Gerelateerde berichten