Publicatie-
datum:

6 april 2022

Publicatiedatum: 6 april 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Door deze vaardigheden in het curiculum op te nemen, krijgen leerkrachten meer tijd en mogelijkheden om leerlingen over zichzelf en de relatie met anderen te leren. Dit wordt gezien als het welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen voor elk kind. Juist door naast taal, rekenen, wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aandacht te geven aan sociaal-emotionele vaardigheden, beginnen kinderen met een goede basis aan hun toekomst.

Bron: De Gezonde Generatie.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten