Publicatie-
datum:

13 mei 2020

Publicatiedatum: 13 mei 2020
Bedrijfsvoering Samen sterker

Met de herstart van de scholen die sinds deze week op gang komt, worden er allerlei mooie oplossingen bedacht. Denk aan schoolactiviteiten die uitgevoerd worden door enthousiaste leraren, terwijl ze voor die betreffende activiteit geen onderwijsbevoegdheid hebben. Het geven van sport- en spelactiviteiten wordt door betrokken ouders opgepakt. Wees ervan bewust dat hiervoor niet altijd dekking is binnen het basispakket als er iets mis gaat. Op een school berust een zogenaamde zorgplicht die te allen tijde, ook nu tijdens de Corona crisis, moet worden nageleefd.

Externe kinderopvang

Dat geldt ook voor diverse vormen van opvang. Verzorgt de school de opvang zelf of wordt er gebruik gemaakt van externe Kinderopvang? Als er hier iets mis gaat, kan het gebeuren dat het verzekeringspakket van de school hiervoor geen dekking verleent. En dat wil je gewoon niet!

Meer weten?

Neem gerust contact op met onze afdeling Voordeeldiensten en Verenigingszaken, via Carola van der Meeren, telefoonnummer: 0348 74 44 30 of [email protected]. Zij kan je verder helpen en samen het verzekeringspakket doornemen, met een check op de dekking van alle goedbedoelde activiteiten.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten