Publicatie-
datum:

26 augustus 2020

Publicatiedatum: 26 augustus 2020
Bedrijfsvoering

De insteek van het IHP is dat er voor gemeenten en schoolbesturen meer duidelijkheid komt over wie waarvoor verantwoordelijk is. Zij moeten in overleg met elkaar afspraken maken over wat zij belangrijk vinden en daaraan prioritering toekennen. Schoolbesturen stellen aan de hand daarvan een meerjarig onderhoudsplan op, dat wettelijk verplicht is.

Met de wetswijziging wil minister Slob het ook eenvoudiger maken verschillende geldstromen voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud met elkaar te combineren. Zo wordt renovatie een volwaardig alternatief voor nieuwbouw, en primair de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat maakt het bijvoorbeeld makkelijker om bestaande gebouwen te verduurzamen.

Ook wordt het investeringsverbod op het gebied van onderwijshuisvesting in het primair onderwijs minder strikt. Hierdoor komen er mogelijkheden voor schoolbesturen om mee te betalen aan investeringen die bijdragen aan de kwaliteit van schoolgebouwen of de exploitatiekosten kunnen verminderen.

De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Lees het volledige voorstel

Gerelateerde berichten