Publicatie-
datum:

11 december 2019

Publicatiedatum: 11 december 2019
Onderwijs en samenleving

Initiatiefnemers Kwint en Westerveld beantwoordden dinsdagavond de vragen van de Kamerleden en gaven hun oordeel over de amendementen en motie die waren ingediend.

Peter Kwint begon zijn beantwoording met een historisch overzicht van de discussie over de vrijwillige ouderbijdrage. Hij vond dat de oudste geschriften al uit 1981 stamden waarin het voormalig PPR-Kamerlid wijlen Henk Waltmans zich verzette tegen een amendement dat scholen de gelegenheid zou bieden om kinderen te weigeren wanneer hun ouders de ouderbijdrage niet hadden voldaan. Na hem zouden vele Kamerleden volgen maar, zo gaf Kwint aan, komt het nog steeds voor dat kinderen worden buitengesloten van activiteiten in verband met het niet-betalen van de ouderbijdrage.

Geen afschaffing vrijwillige ouderbijdrage

Het wetsvoorstel verandert niets aan de bevoegdheid van een school om een ouderbijdrage te vragen. Het verandert ook niets aan de bevoegdheid om de hoogte van de ouderbijdrage vast te stellen. Het enige wat het voorstel wel doet “is het wegnemen van het drukmiddel van het uitsluiten van kinderen als stok achter de deur om ouders te dwingen alsnog te betalen. Iedereen mag dus deelnemen, ongeacht de dikte van de portemonnee van de ouders.”

Zorgen om profielscholen

De Kamer heeft veel sympathie voor het initiatief. Sommige leden willen verder gaan en vragen om volledige afschaffing van de ouderbijdrage. Andere leden maken zich zorgen om het onderwijs dat profielscholen (LOOT, DAMU, TTO, Technasia etc) geven. Dit soort onderwijs drijft voor een deel op de vrijwillige ouderbijdrage en deze Kamerleden zijn bang dat met de aanname van het wetsvoorstel dit soort onderwijs zal verdwijnen. Dat is de reden dat de leden Heerema/Rog (VVD/CDA) en Van Meenen een amendement indienden om deze scholen uit te zonderen van de wet respectievelijk deze scholen de ruimte geven om zich aan te sluiten bij een overkoepelend verband dat een bindende regeling maakt om uitsluiting te voorkomen.

Advies minister

Deze keer hoefde minister Slob het wetsvoorstel niet te verdedigen, maar was hij aanwezig als adviseur van de Kamer. Op de vraag wat het oordeel van de minister is over het wetsvoorstel, was het antwoord: “Het kabinet is positief over dit wetsvoorstel, maar ziet ook wel de zorg die vanuit de Kamer en ook door de VO-raad is geuit over de eventuele mogelijkheid van verschraling.” Op dat laatste punt, de zorg over de verschraling, gaat zijn voorkeur uit naar het amendement Van Meenen.

Oordeel initiatiefnemers

Ook de initiatiefnemers zien meer in het amendement Van Meenen dan in het amendement Heerema/Rog. Dat laatste amendement raden zij af. Met de motie die Rudmer Heerema en Michel Rog is volgens Kwint weinig mis, maar hij vindt de wet beter. Ook minister Slob geeft de voorkeur aan een wettelijke verankering.

De Kamer stemt volgende week dinsdag over de motie, amendementen en het wetsvoorstel.

Gerelateerde berichten