Publicatie-
datum:

24 maart 2021

Publicatiedatum: 24 maart 2021
Identiteit

Reflexief werd gestart omdat de vijf stichtingen merkten dat er de afgelopen jaren in het basisonderwijs veel vragen leven rondom zingeving, identiteit en burgerschap. ‘’Wat we vooral merken, is dat er vragen zijn hoe je deze drie thema’s op een goede manier aandacht geeft binnen je school. Waar er vroeger lijntjes met kerkgenootschappen waren, moeten de scholen nu zelf op een andere, passende manier hiermee aan de slag’’, legt Croonen uit.

Daarom ontwikkelde Reflexief een leergang in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en SOL. In principe wordt deze leergang aangeboden voor scholen in die regio, maar ook scholen van ‘buitenaf’ zijn welkom. ‘’We gaan tijdens de leergang vooral in op hoe je vorm geeft aan de identiteit van de school, wat je kunt doen met zingevingsvragen in een tijdperk waarin kerken leeglopen en geven je praktische tools mee om aan de slag te gaan.’’

Juist in de huidige tijd worden zingeving en identiteit voor onderwijsprofessionals steeds belangrijker. Je hoort bij de groep met de cruciale beroepen en dat doet een extra appèl op je. Wie ben je als onderwijsprofessional en wat houd je gaande? Wat gebeurt er met de kinderen en de ouders? Wat gebeurt er in je team, waar staan jullie voor? Hoe blijven jullie elkaar vinden? Het is goed om samen met collega’s stil te staan bij deze vragen.

Pilot

De leergang werd de afgelopen tijd al als pilot gedraaid onder enkele studenten. ‘’Zij hebben dankzij de leergang de thema’s handen en voeten kunnen geven. Daarnaast zijn ze nu uitgerust om in hun team de kar te trekken.’’ De reacties waren dan ook positief. ‘’We merken vooral dat ze verrast zijn door welke mogelijkheden er zijn. Als het bijvoorbeeld gaat om zingeving, laten we zien over hoe je als leerkracht een ritueel kunt verzorgen voor leerlingen en hoe je dit kunt doen. Veel mensen hadden daar een verouderd beeld bij, maar wij laten zien hoe je dat in de huidige tijd kunt doen.’’

Ook het nadenken over identiteit is een groot onderdeel van de leergang. Nadenken over de identiteit van de school en wie je bent als team. Al deze onderdelen komen terug in de online kennismakingsmodule, die in april start. De keuze is om niet meteen de hele leergang aan te bieden, omdat hier vanwege de coronacrisis veelal geen ruimte voor is.

Inspelen op actualiteit

Daarom een kennismakingsmodule waarin op drie middagen korte stukjes van de leergang worden aangeboden. ‘’Dan is het daarna in september de bedoeling om met de volledige leergang te starten. Maar het mooie van deze kennismakingsmodule, is dat we hiermee snel kunnen inspelen op de actualiteit en de thema’s hieraan kunnen linken.’’

Verder biedt Reflexief in juni ook een kloosterretraite aan voor leerkrachten in het primair onderwijs als moment voor reflectie op de eigen professionaliteit. Daarnaast kijkt het initiatief of het de leergang in de vorm van workshops kan aanbieden, indien scholen daar behoefte aan hebben.

Meer weten over Reflexief? Bekijk dan de website van de stichting.

Gerelateerde berichten