Publicatie-
datum:

17 november 2021

Publicatiedatum: 17 november 2021
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Wet veiligheid op school in het kort

De Wet veiligheid op school legt scholen een zorgplicht op drie aspecten op. Scholen zijn verplicht (1) een veiligheidsplan op te stellen en uit te voeren, (2) de veiligheidsbeleving van leerlingen te monitoren en (3) een aantal taken binnen het onderwijsteam te beleggen (in elk geval een aanspreekpunt voor ouders en leerlingen om pesten te melden en een coördinator voor het pestbeleid). Bij de inwerkingtreding in 2015 is met de Tweede Kamer afgesproken dat de wet na vijf jaar geëvalueerd wordt. Vanwege de coronacrisis is deze evaluatie niet in 2020 maar in 2021 afgerond.

Effect van de wet op de veiligheidsbeleving van leerlingen

In het evaluatierapport stellen de onderzoekers dat het percentage leerlingen dat zich (zeer) veilig voelt op school ook voor de invoering van de wet al relatief hoog was. Dit percentage blijft nagenoeg stabiel in de jaren na de invoering. In het voortgezet onderwijs doet zich een sterke daling voor in het aantal leerlingen dat gepest wordt. Men ziet de wet overigens niet als verantwoordelijk voor een veiliger schoolklimaat. Wel helpt het om het onderwerp op scholen waar dit niet vanzelfsprekend het geval is, op de agenda te krijgen.

Aanbevelingen

In het evaluatierapport wordt ook een aantal aanbevelingen gedaan. Zo zou de vindbaarheid van informatie verbeterd kunnen worden. De wetgever zou scholen moeten verplichten om hun veiligheidsbeleid op de schoolwebsite te delen. Daarnaast zou ook de periodieke evaluatie van het beleid een verplichting moeten zijn volgens de onderzoekers. Het goede gesprek binnen de school is hiervoor essentieel. Goed veiligheidsbeleid op school start met een goed gesprek over de ervaren agressie, het gezamenlijk vaststellen van de normen voor agressie en ongewenst gedrag tegen zowel leerlingen als docenten en het naleven daarvan. Overweeg hierbij ook bij het onderwijspersoneel jaarlijks de veiligheidsbeleving te meten om zo vinger aan de pols te houden waar het goed gaat en beter kan. Daarmee wordt veiligheid ook automatisch makkelijker een bespreekpunt.

Ze maakt het met eigen ogen mee: hoe scholen op hun eigen wijze omgaan met sociale veiligheid. Practor Birgit Pfeifer, die namens het MBO-practoraat Verschillen waarderen werkt, merkte uit eigen ervaring hoe een vurige discussie over de Nashville-verklaring de geborgenheid op scherp zette. Tóch kreeg ze het voor elkaar dat een van de leerlingen, uit een gezin die wel achter de verklaring stond, door medewerking van iedereen haar verhaal kon doen. ’In deze les werd duidelijk dat je elkaars mening niet hoeft te delen, maar je elkaar wel op persoonlijk vlak kunt ontmoeten.’ En daarom maakt ze zich ze hard voor sociale veiligheid dat door héél de school en zelfs de politiek moeten worden gewaarborgd.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten