Publicatie-
datum:

13 februari 2020

Publicatiedatum: 13 februari 2020
Identiteit

Warmdraaien

Uurtje van de klas is een activiteit van En dan ben je leraar. Deze campagne wordt ondersteund door VGS, Driestar hogeschool, KOC Diensten, RMU en het Hoornbeeck College. Doel is scholieren en zij-instromers warm maken voor werken in het onderwijs. Voor sommigen zal het uurtje lesgeven het laatste duwtje zijn (66% van de deelnemers is zij-instromer), voor anderen een eerste kennismaking (34% is scholier). De campagne is dan ook breed uitgezet via social media, (online) kranten en bladen en ook de scholen en leerkrachten zelf nodigden geïnteresseerden uit.

Een echte les

De meeste mannen (38%) en vrouwen (62%) gaven zelf ook echt een les. Natuurlijk in overleg en soms ook samen met een docent. Maar wie dat te spannend vond kon een lesje meekijken. Er viel ook wat te kiezen qua scholen, want de deelnemers stonden voor de klas op zowel reguliere basisscholen (57%) als middelbare scholen (41%) maar ook in het speciaal onderwijs (2%).

Kamerlid Kuik gaf een les op het Wartburg College, locatie Marnix in Dordrecht. Ze ging met leerlingen in gesprek over politiek en actuele onderwerpen. Ze noemt Uurtje voor de klas een mooi, laagdrempelig initiatief om mensen die eigenlijk wel nieuwsgierig zijn in het onderwijs een duwtje in de rug te geven om de stap serieuzer te overwegen. En is ze zelf om? “Ik vind het heel leuk om met jongeren het over de democratie en politiek te hebben”, laat Kuik weten, “dus dit zal zeker niet de laatste keer zijn dat ik voor de klas sta.”

“En klassen zijn ook in de Tweede Kamer welkom”, benadrukt ze. “Daar spreek ik ze ook graag!”

Waardevolle ervaring

En nu? Deelnemers vonden het Uurtje voor de klas allemaal een waardevolle ervaring. Ze genoten van het contact met de kinderen, zagen juffen en meesters die echt plezier hebben in hun werk. Voor de één bevestigde het uurtje lesgeven zijn wens om voor de klas te staan, voor de ander was het de bevestiging dat voor de klas staan toch niets voor hem is. De initiatiefnemers zien het Uurtje in elk geval als een eerste stap in een reis die iemand doormaakt, en die wellicht op een school eindigt.

Voorafgaand aan Uurtje voor de klas vond vorig jaar Meekijken in de klas plaats, specifiek gericht op het meekijken. De organisatoren openen binnenkort ook een nieuwe vacaturesite om mensen te werven.

Gerelateerde berichten