Publicatie-
datum:

18 september 2019

Publicatiedatum: 18 september 2019
Bedrijfsvoering Juridisch Samen besturen

Tonnen teruggevorderd

Tientallen schoolbesturen die fuseerden in 2014 en 2015 zijn geconfronteerd met besluiten van de minister waarbij bedragen worden teruggevorderd die eerder waren toegekend als bijzondere bekostiging wegens fusie. Dat gaat per geval om tonnen.

4-3

Tweemaal eerder dit jaar stond een advocaat van Verus een bestuur bij dat erin slaagde de terugvordering bij de rechtbank ongedaan te maken. Dat was al de vijfde rechterlijke uitspraak over dit onderwerp. Vorige week kreeg opnieuw een schoolbestuur gelijk: dat hoeft de fusiegelden niet terug te betalen aan de minister. Na zeven zaken staat het 4 – 3 voor de schoolbesturen.

Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u terecht bij onze juridische helpdesk of Verus advocaat Jean-Marie Dubelaar.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten