Publicatie-
datum:

19 april 2021

Publicatiedatum: 19 april 2021
Onderwijs en samenleving

De zelftesten worden ook preventief ingezet voor het onderwijspersoneel en eveneens beschikbaar gesteld voor personeel van de kinderopvang (mits deze in het zelfde gebouw zit als de school). Personeelsleden kunnen de test twee maal per week thuis afnemen als ze geen klachten hebben. Ze zijn eenvoudiger af te nemen dan de tests van de GGD, aangezien de zelftests minder diep in de neus hoeven.

Met de zelftests heeft het onderwijspersoneel sneller duidelijkheid. Bij een positieve zelftest moet de desbetreffende leerkracht in quarantaine en een afspraak bij de GGD maken voor een reguliere test. Deze test blijft nodig om besmetting met het coronavirus vast te stellen. Het onderwijspersoneel heeft nog altijd prioriteit bij de teststraten.

Risicogericht testen

Op middelbare scholen worden ook vanaf vandaag testen geleverd voor het testen van leerlingen en personeel dat risico heeft gelopen. Dat betekent dus dat er pas getest wordt op het moment dat er een besmetting op de school bekend is. De zelftesten zijn bedoeld voor leerlingen en leraren die wel afstand hebben gehouden tot de besmette persoon, maar wel in dezelfde ruimte hebben gezeten.

Ook met de zelftests blijven de bestaande maatregelen nog gelden op scholen. Afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten blijft de norm, benadrukt het ministerie. Overigens zijn het afnemen van de zelftests een vrijwillige keuze. Er wordt geen verplichting opgelegd.

Gerelateerde berichten