Publicatie-
datum:

20 april 2022

Publicatiedatum: 20 april 2022
Identiteit Samen geloven

Na het congres heb je nieuwe energie door waardevolle contacten met collega’s, heb je ervaringen uitgewisseld en ben je geïnspireerd door interessante sprekers en een boeiend programma. Noteer daarom 23 september 2022 alvast in je agenda!

Onzekere tijd?

Bij veel mensen knaagt er een gevoel van onbehagen. Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht, verzucht de gemiddelde Nederlander. Door de coronacrisis ontstond aanvankelijk een groot samenhorigheidsgevoel, dat al snel werd gevolgd door een gepolariseerd debat dat in volle hevigheid ook de school binnenkwam. De kerk en andere georganiseerde religieuze verbanden lijken te verkruimelen. Tegelijkertijd telt ons land talloze zinzoekers, en is er veel belangstelling voor filosofie, ethiek en spiritueel leiderschap. Regelmatig klinken er alarmbellen als het gaat over het voortbestaan van onze planeet. Jonge mensen laten zich hierover steeds nadrukkelijker horen, maar voelen ook de constante druk om geluk te grijpen, niets te missen en vooral niet te falen. Bij dit alles komt nu ook de oorlog in Oekraïne.

Thema’s

Juist in onzekere tijden hebben leiders in het onderwijs, van bestuurskamer tot klaslokaal, een betrouwbaar kompas nodig, omdat medewerkers, ouders en leerlingen verwachtingsvol naar ze kijken. Tijdens het congres Wat is jouw kompas in onzekere tijden? Kansen voor geloof-waardig onderwijs, gaan we hierover met elkaar in gesprek. Er is er veel ruimte voor ontmoeting, verdieping en inspiratie aan de hand van de volgende thema’s:

  • Mijn rol als leider en de verbinding tussen bezieling en professionaliteit.
  • Op zoek naar de essentie van het christelijk onderwijs in crises.
  • Het lef om de stap naar de toekomst te zetten.

Sprekers

  • Prof. Dr. Govert Buijs: bekleder van de Goldschmeding Leerstoel Maatschappelijke en economische vernieuwing aan de Vrije Universiteit. Hij zal de maatschappelijke stand van zaken schetsen, inclusief verschillende perspectieven daarop.
  • Prof. Dr. Roel Kuiper: hoogleraar Christelijke identiteit aan en Rector van de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht. Hij maakt de vertaling naar het onderwijs in het algemeen en het christelijk onderwijs in het bijzonder.

Interesse?

Agenda’s lopen snel vol, noteer daarom nu al de volgende informatie in je agenda:

  • Datum: vrijdag 23 september 2022
  • Locatie: de Christelijke Hogeschool Ede
  • Voor bestuurders, toezichthouders, schoolleiders en docenten identiteitsontwikkeling
  • Organisatie: Verus en het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit van de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht.

Binnenkort volgt meer informatie over het complete programma. Wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met Robbert Jan de Vries, adviseur public affairs van Verus: [email protected], 06 23 79 90 27.

Logos verus expertisecentrum onderwijs en identiteit
Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus

Gerelateerde berichten