Publicatie-
datum:

15 februari 2024

Publicatiedatum: 15 februari 2024
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Geef aan op welke manier je wilt meedenken:

  • Regio- of online bijeenkomst (26 maart in Zwolle, 2 april in Woerden, en 3 of 16 april online)
  • Bezoek van een van onze verenigingsadviseurs
  • Telefonische afspraak met het College van Bestuur
  • Anders, namelijk…

Jouw inbreng is van belang om positie te kunnen bepalen in het onderwijsveld en richting samenleving en politiek, hoe we samen vereniging willen zijn én welke dienstverlening jullie van Verus verwachten.

Regiobijeenkomsten

De regiobijeenkomsten starten om 16.00 uur en duren tot uiterlijk 18.00 uur. Na een inleiding over proces en stand van zaken, nodigen we je uit om op een actieve manier mee te denken, praten en doen.

Op de ALV van 26 juni 2024 (9-12 uur) zal het strategisch beleidsplan 2024-2028 worden gepresenteerd en - naar wij hopen - goedgekeurd. Dus noteer ook deze datum vast in de agenda!

Geef je keuze door

We horen graag hoe jij wilt meedenken, dus geef je keuze tijdig door aan onze bestuurssecretaris Marijke Floris via [email protected]. Ook voor verdere vragen of informatie is zij te bereiken.

Aanmelden voor één van de regio- of online bijeenkomsten?

Op dit e-mailadres ontvang je de bevestiging van je aanmelding.
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten