Publicatie-
datum:

13 september 2023

Publicatiedatum: 13 september 2023
Bestuur en samenwerking Samen sterker

Binnen Verus verandert het een en ander als het gaat om de inrichting van de organisatie. Wat betekent dit concreet?

“We zetten een volgende stap in ons organisatiemodel dat we vier jaar geleden hebben ingezet en een gevolg is van ons strategisch beleidsplan. Zo willen we ons team van verenigingsadviseurs strategischer plaatsen in de organisatie. Dit houdt in dat het team van deze adviseurs wordt uitgebreid met onze collega’s die zich intern bezighouden met ‘De Nieuwe Vereniging’. Deze collega’s zijn bezig met alles rondom de verbinding en de vereniging van onze leden, maar ook het verenigingskarakter binnen onze organisatie. We maken één team van de verenigingsadviseurs en de medewerkers die zich bezig houden met de nieuwe vereniging om zo onze vereniging te versterken en beter te positioneren. Want vereniging zijn en wie wij zijn als Verus, begint bij jullie: onze leden.”

Wat gaan onze leden hiervan merken?

“Jullie gaan nog meer merken dat het vereniging zijn een wezenlijk onderdeel is van wie Verus is. Daar zijn de afgelopen tijd al stappen in gezet, onder het motto van onze verenigingsvisie ‘Samen zijn, samen doen’. Dit is voor ons de manier waarop we vereniging willen zijn. Zo is er bijvoorbeeld het rentmeesterprogramma, waarbij wij onze leden financieel en samen met onze adviseurs ondersteunen bij projecten die van belang zijn voor het christelijk en katholiek onderwijs. Ook de bijdragen van het leerlingenkoor van het Willem Lodewijk Gymnasium en workshops gegeven door diverse leden tijdens VERUS2023 zijn een mooi voorbeeld van wat wij samen doen. Dat gaan we de komende tijd nog meer, samen met onze leden, vormgeven.”

Welke rol spelen leden bij Verus intern?

“Als het gaat om het vereniging zijn, willen we ook steeds meer leden betrekken bij onze interne bijeenkomsten. Bij elke interne bijeenkomst willen we kijken hoe we het ledenperspectief hierbij een rol kunnen geven. Zo hebben we dat eerder dit jaar onder meer al gedaan bij onze Paasviering.”

Tot slot, wat kun je vertellen over de vacature voor teamleider Verenigingsadvies?

“In het kader van de versterking van het team Verenigingsadvies, zijn we op zoek naar een teamleider die op strategisch niveau kijkt naar hoe we het beste de belangen van onze leden kunnen behartigen en hoe we dat de komende vier jaar willen vormgeven.”

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten