Publicatie-
datum:

12 januari 2022

Publicatiedatum: 12 januari 2022
Bedrijfsvoering Samen besturen

Verus ondersteunt zijn leden vanuit verschillende expertisegebieden bij vragen rondom onderwijshuisvesting. Met een serie van vier webinars wil Verus leden inspireren en informeren. Daarnaast is het voor Verus een belangrijk uitgangspunt om samen met leden te werken aan verdere strategie- en visievorming op het gebied van onderwijshuisvesting.

Eerste webinar

In de webinars belichten we het onderwerp onderwijshuisvesting van verschillende kanten. In het eerste webinar neemt de Rijksbouwmeester en architect Francesco Veenstra je mee in verkenningen over de leeromgeving in de toekomst. Hoe zien schoolgebouwen en de omgeving er over 30 jaar uit? Vervolgens gaat hij hierover in gesprek met Berend Kamphuis, voorzitter College van Bestuur Verus.

Francesco Veenstra: “Het is niet de vraag of, maar wanneer en hoe de leeromgeving in de toekomst radicaal gaat veranderen. Schoolgebouwen gaan in de toekomst beter en specifieker ondersteunen in het leerproces: een grotere diversiteit aan ruimtes, zowel binnen als buiten, met verschillende ruimtecondities dragen daar aan bij. Gebouwen en digitale hulpmiddelen worden in de toekomst sterker met elkaar verbonden, waardoor de fysieke eisen minder beperkend worden in het veranderende gebruik. Hierdoor worden gebouwen extreem flexibel. Om over de toekomstige leeromgeving te kunnen nadenken zijn toekomstverkenningen nodig. Hoe leven we over 20-30 jaar? Hoe ziet de arbeidsmarkt er uit in 2050? Welke rol speelt de klimaatverandering in onze leefomgeving? Hoe ziet het onderwijs er straks uit als werkelijk alles gedigitaliseerd is en als ‘Artificial Intelligence’ volledig is geïntegreerd in onze samenleving? Door naar de toekomst te kijken en te verkennen wat mogelijke werkelijkheden kunnen zijn, krijgen we inzichten in wat we nu moeten doen en ook waar we op korte termijn afscheid van moeten nemen. Dat is de start van een onvermijdelijke transitie, ook in het onderwijs”.

Elk webinar vindt ‘live’ plaats tussen 19.00 en 20.00 uur en wordt live gestreamd. Wil je deelnemen aan één of meerdere webinars? Meld je dan aan op deze pagina.

Hierop staat het programma van elk webinar beschreven en kun je je aanmelden voor een of meerdere webinars. Wij sturen je vervolgens per webinar een link toe om deze live bij te wonen.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten