Publicatie-
datum:

20 januari 2021

Publicatiedatum: 20 januari 2021
Juridisch

Naar inclusiever onderwijs Verus is een voorstander van het verder terugdringen van verzuim en het aantal thuiszitters. Het past bij de inzet van Verus in de beweging naar inclusiever onderwijs. Wij geloven in een onderwijsstelsel waarin alle kinderen samen leren leven en breed gevormd worden en iedereen welkom is ongeacht talent of beperking. Jonge kinderen verdienen niet pas aandacht in het onderwijs als alle achterstanden eerst zijn gerepareerd. Ouders willen dat hun kind de aandacht en zorg krijgt die het verdient en nodig heeft.

Wij steunen initiatieven die door meer aandacht te besteden aan sociale inclusie binnen het onderwijs dit onderwijsstelsel mogelijk maken en reageren dan ook vanuit het perspectief van de beweging naar inclusiever onderwijs. Vanuit dit perspectief heeft Verus enkele vragen over - en opmerkingen bij - het wetsvoorstel leerrecht en het wetsvoorstel doorbraakaanpak, zoals over de rol en positie van een jeugdarts, de verhouding met de Grondwet en het pedagogisch perspectief.

Lees hier onze reactie op beide internetconsultaties.

Gerelateerde berichten