Publicatie-
datum:

22 februari 2023

Publicatiedatum: 22 februari 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

In het boek speelt onderwijs een belangrijke rol. Zo maakt rabbijn Soetendorp een belangrijk punt over de haat tegen een groep mensen, die volgens hem altijd begint met ‘dehumanisering’: “Ze zijn geen mensen meer zoals jij en ik. Er wordt over hen gepraat alsof ze 'dingen' zijn. Het schoollokaal maakt hierin het grootste verschil, omdat docenten daar in staat zijn met leerlingen het gesprek aan te gaan over het behoud van de waardigheid van de ander en je niet laten meesleuren in pestgedrag."

Niet voor niets is Soetendorp al jaren bij het onderwijs betrokken, zoals bij de Week van Respect én de reizen die hij met Verus en talloze schoolbestuurders, directeuren en docenten naar Israël en de Palestijnse gebieden maakte.

Studiereis naar Israël en de Palestijnse gebieden

Voor de twaalfde keer organiseert Verus een studiereis naar Israël en de Palestijnse gebieden. De reis levert ieder jaar weer bijzondere ervaringen op die blijvend indruk maken. Een van de deelnemers van de reis in 2022 verwoordt het zo:

Citaat zonder persoon

“Hierin schuilt de opdracht die ik meeneem vanuit deze reis bij het verder ontwikkelen van goed burgerschapsonderwijs. Gelukkig is in Nederland de samenleving niet zo verdeeld als in Israël. Toch polariseert ook de samenleving in Nederland. Daar ligt voor het onderwijs de opdracht: Leer kinderen elkaars verhaal kennen en leer ze luisteren naar elkaar, zodat ze zich in elkaar kunnen inleven, ook al zijn verschillen soms groot.”


Deelnemer studiereis 2022

Meer weten over het programma van de studiereis? Of wil je je aanmelden? Ga dan naar de studiereis naar Israël en de Palestijnse gebieden.

Foto: Ido Menco

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten