Publicatie-
datum:

1 oktober 2021

Publicatiedatum: 1 oktober 2021
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Zwaar geschut

Al eerder constateerde Miek Laemers, emeritus hoogleraar onderwijsrecht, dat er met heel zwaar geschut naar voren wordt gekomen, terwijl wetgeving niet bedoeld is om incidentenproblematiek aan te pakken. Ook de profielorganisaties zetten vorig jaar in een brief vraagtekens bij nut en noodzaak van de uitbreiding van het handhavingsinstrumentarium. Nu reageert de Raad van State dus in dezelfde lijn. Volgens de Afdeling advisering ontbreken een goede probleemanalyse en een evaluatie van het bestaande instrumentarium: “Zolang nog niet is onderzocht en gemotiveerd of en in hoeverre uitbreiding van het instrumentarium noodzakelijk is, zou de regering het wetsvoorstel nog niet moeten indienen. Als de regering het voorstel op termijn toch wil indienen, dan moet zij in het voorstel voor de (spoed)aanwijzing nadere eisen, specificaties en waarborgen opnemen.”

Verus en andere profielorganisaties reageerden eerder ook al op dit wetsvoorstel in een kritische brief. Lees deze hier.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten