Publicatie-
datum:

8 december 2021

Publicatiedatum: 8 december 2021
Bedrijfsvoering Samen sterker

Wat vertelt ons de beschikking premie Werkhervattingskas?

De premie die je het volgende jaar moet betalen voor je medewerkers conform de ziektewet en WGA.

De premie voor de ziektewet en de WGA is verhoogd of verlaagd. Hoe kan dit?

Er zijn medewerkers geweest die twee jaar geleden in de ziektewet of WGA terecht zijn gekomen of bij een premieverlaging zich weer beter gemeld hebben.

Moet ik dit voor alle werknemers betalen?

Ja, deze premie is voor alle medewerkers dus ook die met een tijdelijk dienstverband.

Kan de premie voor de ziektewet en de WGA hoger uitpakken als gevolg van een fusie?

Ja, dan kan zeker en kan zelfs een aanzienlijke financiële last met zich meebrengen.

Betaal ik alleen voor zieke medewerkers?

Nee, de premie wordt geheven over de totale loonsom.

Voor wie in mijn organisatie is dit document van belang?

Voor HR, financiële afdeling en het bestuur.

Wat kan HR met dit document?

Controleren of de zieke (ex)-medewerkers terecht bij jouw organisatie in rekening worden gebracht. Verus kan je hiermee helpen.

Wat kan dit opleveren?

Een financieel voordeel dat aanzienlijk kan zijn.

Wat kan ik doen met langdurige verzuimdossiers?

Met Verus kun je overleggen of er een herkeuring mogelijk is om te onderzoeken of de zieke medewerker eventueel weer geheel of gedeeltelijk kan werken. Of we constateren dat de medewerker volledig en duurzaam niet meer kan werken.

Wat kost deze dienstverlening voor mij als lid van Verus?

Niets, je betaalt immers een contributie.

Wij zijn al eigen risicodrager van het Vervangingsfonds. Hoe zit dat?

Dit staat los van de beschikking premiewerkhervattingskas.

Wat kan ik nog meer met de beschikking premiewerkhervattingskas?

Verus kan een inschatting maken of eigen risicodragerschap voor de WGA en ziektewet financieel interessant is.

Moet ik dan altijd een verzekering afsluiten?

Nee, het kan zo zijn dat jouw organisatie zo is ingericht dat je het financiële risico van verzuim en WGA zelf kunt dragen.

Hoeveel tijd moet ik voor dit proces reserveren?

Verus neemt de begeleiding volledig van je over. Verus heeft wel informatie nodig van de medewerkers.

Hoe kom ik aan deze informatie?

Neem contact op met Verus. Samen met jouw HR-afdeling helpt Verus bij het vinden van de gevraagde informatie.

Wat kan ik verwachten van een financiële rapportage?

Een overzicht van de kosten voor WGA en verzuim over een periode van 3 jaar. Verus laat het verschil zien tussen de kosten bij het UWV en een verzekeraar. Als je wilt, kunnen wij ook een berekening laten zien als je volledig eigenrisicodrager wordt. In het rapport is aandacht voor de voor- en nadelen van eigen risicodragerschap.

En hoe zit het met de beleidsmatige kant?

Verus adviseert en ondersteunt de HR-afdeling bij de inrichting van de systemen als je eigenrisicodrager wordt. Verus adviseert de casemanager en of verantwoordelijke medewerker voor de verzuimdossiers en geeft adviezen over het voorkomen van verzuim.

Moet een WGA eigenrisicodragerverzekering Europees worden aanbesteed?

Ja, in de meeste gevallen moet er, gezien de hoogte van de premie, worden aanbesteed.

Wie verzorgt voor mij de aanbesteding?

Verus ontzorgt jou volledig.

Moet ik betalen voor de aanbesteding?

Verus werkt op basis van fee less commission. Elke WGA eigenrisicodragerverzekering kent een provisievergoeding waarvan in de meeste gevallen de kosten van de aanbesteding mee worden verrekend. Dus geen extra kosten!

Moet ik elk jaar Europees aanbesteden?

Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de hoogte van de premie. Als de WGA premie meer dan 10% stijgt zal er conform de regels van Europese aanbesteding opnieuw aanbesteed moeten worden. Verus ondersteunt jou hierbij en brengt hiervoor geen extra kosten in rekening. Indien noodzakelijk maken wij opnieuw, zonder extra kosten, een financiële rapportage om antwoord te krijgen op de vraag of eigenrisicodragerschap nog steeds de juiste keuze is.

Kan ik bij Verus terecht voor een second opinion?

Ja, als je deze vorm van dienstverlening elders hebt ondergebracht, kan Verus uiteraard een second opinion geven over het advies.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Carola van der Meeren.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten