Publicatie-
datum:

15 december 2021

Publicatiedatum: 15 december 2021
Burgerschap Samen leven

De nieuwe burgerschapswet is in juni 2021 door de Eerste Kamer aangenomen; die wet moet po- en vo-scholen duidelijker maken waar burgerschapsonderwijs over moet gaan door een gemeenschappelijke kern te beschrijven en door besturen te verplichten om te zorgen voor een schoolcultuur in overeenstemming met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Op 23 juni 2021 heeft de online bijeenkomst ‘Burgerschap in beweging’ plaatsgevonden met medewerking van Verus, ISBO, VBS, VGS, VOO, VOS/ABB en Stichting School & Veiligheid. Deze publicatie is daar een naslag van en geeft handvatten aan scholen die inspiratie zoeken om burgerschapsonderwijs vanuit eigen levensbeschouwing vorm te geven. Inspiratie is te vinden in de voorbeelden van scholen en toelichting van een aantal experts. Namens Verus verzorgden Guido de Bruin (blz. 13) en Erik Renkema (blz. 11) een bijdrage.

Wil je meer weten over wat Verus voor het burgerschapsonderwijs op jouw school kan betekenen? Kijk dan eens op op onze burgerschapspagina.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten