Publicatie-
datum:

7 oktober 2020

Publicatiedatum: 7 oktober 2020

De subsidie wordt verstrekt aan provincies, die op hun beurt scholen begeleiden bij het verduurzamen van de gebouwen die in hun eigendom zijn en kennis hierover delen. Het doel is om de schoolgebouwen CO²-arm te maken. Overigens wordt met het geld niet de bekostiging van de verduurzaming van gebouwen gedaan. Het gaat puur om begeleiding en advisering in dit traject.

De provincie kan een subsidieaanvraag doen via het formulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. Het moet onder meer uitleggen waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd met bijbehorend een plan van aanpak, planning en methodiek die wordt gebruikt bij de uitvoering van de verduurzaming. De specifieke uitkering per provincie bedraagt maximaal 2 miljoen euro.

In de Staatscourant staat verdere informatie over de inhoud en aanvraag van de subsidie.

Gerelateerde berichten