Publicatie-
datum:

7 oktober 2020

Publicatiedatum: 7 oktober 2020
Bedrijfsvoering Samen besturen

De subsidie wordt verstrekt aan provincies, die op hun beurt scholen begeleiden bij het verduurzamen van de gebouwen die in hun eigendom zijn en kennis hierover delen. Het doel is om de schoolgebouwen CO²-arm te maken. Overigens wordt met het geld niet de bekostiging van de verduurzaming van gebouwen gedaan. Het gaat puur om begeleiding en advisering in dit traject.

De provincie kan een subsidieaanvraag doen via het formulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. Het moet onder meer uitleggen waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd met bijbehorend een plan van aanpak, planning en methodiek die wordt gebruikt bij de uitvoering van de verduurzaming. De specifieke uitkering per provincie bedraagt maximaal 2 miljoen euro.

In de Staatscourant staat verdere informatie over de inhoud en aanvraag van de subsidie.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten