Publicatie-
datum:

2 juli 2020

Publicatiedatum: 2 juli 2020
Onderwijs en samenleving

De vervoersafspraken zijn er nog niet in opgenomen, die volgen binnenkort. Het kabinetsbesluit houdt in dat na de zomervakantie alle leerlingen op alle dagen weer naar school gaan, met een zo goed als normaal rooster.
De verdere versoepeling van de maatregelen maakt meer normalisering van het onderwijs mogelijk, zo lang de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen van het RIVM strikt worden opgevolgd.

De vijf belangrijkste punten uit het protocol ‘volledig openen voortgezet onderwijs’: 

  1. De anderhalve meter-regel tussen leerlingen vervalt in het voortgezet onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen in het VO die 18 jaar of ouder zijn.
  2. Tussen onderwijspersoneel en leerlingen, en tussen onderwijspersoneel onderling blijft de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.
  3. Als het handhaven van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt (bij bewegingsonderwijs, handvaardigheid, techniek etc.) kan van de 1,5 afstand worden afgeweken. Dit is een – door het RIVM toegestane - afwijking van de landelijke maatregelen. Bij de vakken waar dit van toepassing is, gaan het betreffende onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg.
  4. Scholen moeten triage strikt toepassen bij hun ‘gasten’, dus geen leerlingen of personeel, maar ouders/verzorgers en andere volwassenen,. In het protocol staat een link naar de pagina van het RIVM hierover.
  5. De capaciteit in het openbaar vervoer zal per 1 juli toenemen. Niettemin blijft ook na de vakantie de vraag aan leerlingen om zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te komen. Advies is om over het gebruik van OV tijdig afspraken met de regionale vervoerder te maken. Uitgezonderd zijn scholen met minder dan 100 leerlingen die per dag van en naar school reizen met het OV. Meldt dat wel bij de regionale vervoerders. Hiervoor is een apart ‘afsprakenkader veilig vervoer VO’ gemaakt.

Lees het protocol 'volledig openen voortgezet onderwijs'
Lees het protocol ‘volledig openen voortgezet speciaal onderwijs’

Gerelateerde berichten