Publicatie-
datum:

4 juni 2021

Publicatiedatum: 4 juni 2021
Identiteit Onderwijs en samenleving

De profielorganisaties geven in de brief aan dat de keuzevrijheid en kwaliteit van onderwijsprofessionals wordt vergroot indien er aandacht wordt gegeven aan de volgende punten:

  • Verleng de periode van het Nationaal Programma Onderwijs naar ten minste vier jaar, zodat we de scholen een structurele basis kunnen bieden.
  • Zet in op de versterking van professionele, pedagogische ruimte. Dit kan onder meer door meer ontwikkeltijd voor leraren te creëren, in ruil voor minder onderwijstijd.
  • Maak het mogelijk dat de NPO-middelen ook ingezet kunnen worden voor aansluitende (jeugd)zorg. Zorg ervoor dat scholen en gemeenten de kinderen die vooral te lijden hebben gehad van de coronacrisis het gemis van regelmatig onderwijs, integraal kunnen helpen.

Daarnaast wordt er ook onderstreept dat, in lijn met wat de Onderwijsraad zegt, de monitoring op de effectieve en efficiënte inzet van de NPO-middelen niet mag doorslaan in onnodige verantwoordingslast. Docenten, ondersteuners, schoolleiders en bestuurders verdienen het vertrouwen.

Lees hier de brief die de profielorganisaties gezamenlijk hebben gestuurd.

Verus maakte eerder ook al een statement over het Nationaal Programma Onderwijs. Lees dat hier.

Gerelateerde berichten