Publicatie-
datum:

14 december 2022

Publicatiedatum: 14 december 2022

Verus, VBS, VGS en VBSO pleiten in een brief aan de Tweede Kamer voor het daadwerkelijk meenemen van het pedagogisch perspectief op het beroep van de leraar. Wij denken dat dit perspectief, wanneer het vertaald wordt in het daadwerkelijk schenken van ruimte en vertrouwen aan leraren, veel zal bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep. Daarmee biedt het potentieel om het lerarentekort terug te drinken. Dat daarbij een minder sterke ‘Haagse’ greep op het onderwijs dan die zich nu aftekent nodig is, is onvermijdelijk.

Lees hier de volledige brief van de profielorganisaties

Lerarenopleidingen uiten zorgen

De Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Viaa en Driestar Educatief hebben eveneens hun zorgen geuit over de aanpak van het lerarentekort. Zij willen niet dat op scholen met een christelijke identiteit leraren voor de klas komen te staan met een andere levensovertuiging.

In het voorstel van onder meer het ministerie van OCW over de aanpak van het lerarentekort staat vermeld dat er meer in regionale verbanden moet worden samengewerkt tussen po, vo, mbo, vakbonden en lerarenopleidingen. Het doel is om dan tot heldere afspraken te komen hoe de schaarse leraren worden verdeeld. De drie hogescholen zien hierin een bedreiging voor het levensbeschouwelijk onderwijs.

Gerelateerde berichten