Publicatie-
datum:

5 oktober 2022

Publicatiedatum: 5 oktober 2022
Bedrijfsvoering Samen sterker

Van der Beek vervolgt: "De adviseurs vanuit Printen voor Scholen kennen de markt goed en zijn in staat om binnen de school de optimale configuratie te plannen. De marktpartijen zijn bekend met Printen voor Scholen en weten daardoor dat ze scherp moeten aanbieden om een contract te krijgen. Als school halen we de kosten van de begeleiding door Printen voor Scholen er snel weer uit en we hebben een passende oplossing voor het printen en kopiëren tegen een scherpe prijs. Aanbevelenswaardig dus."

Voor verdere informatie of deelname aan dit Verus-initiatief neem contact op met Joost Rog.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten