Publicatie-
datum:

21 september 2022

Publicatiedatum: 21 september 2022
Identiteit Onderwijs en samenleving Samen leven

Met de Prinsjesdagviering brengen vertegenwoordigers van tien religies en levensbeschouwingen een gezamenlijke boodschap aan regering, parlement en samenleving bij de opening van het parlementaire jaar. Daarbij zijn premier Rutte en diverse bewindslieden en Kamerleden aanwezig.

Verus is al jaren bij de viering betrokken als schakel tussen de organisatie en de aanwezige scholen. Voor hen is de voorbereiding in de klas en de aanwezigheid van de viering altijd weer een vorm van levensbeschouwelijke burgerschapsvorming.

Leerlingen zwaaien met groene en blauwe linten tijdens Prinsjesdagviering 2022

Zelf aan de slag

Aan de hand van lesmateriaal op start.verus.nl konden leerlingen met het thema ‘verdragen, verzoenen, verbinden’ aan de slag door in tweetallen gezamenlijke paspoorten te maken waarin zijn hun overeenkomsten en verschillen in noteerden. Dit materiaal is ook goed te gebruiken in de zogeheten gouden weken aan het begin van het schooljaar, om verbinding in de klas te bevorderen. Enkele leerlingen uit groep 8 van Kindcentrum Het Oude Westen in Rotterdam boden hun paspoorten aan premier Rutte aan.

Enkele leerlingen uit groep 8 van Kindcentrum Het Oude Westen in Rotterdam boden hun paspoorten aan premier Rutte aan.

“Religieuze en levensbeschouwelijke leiders dragen de boodschap uit dat mensen over hun eigen grenzen en belangen heen dienen te stappen”, zei voorzitter Ad van der Helm van de Stichting Prinsjesdagviering. “Dit betekent dat de stappen die gezet moeten worden om te verdragen, te verzoenen en te verbinden alleen effectief zijn als we beseffen dat we zelf een deel van de oplossing zijn.” Bekijk de Prinsjesdagviering op npostart.nl.

Wil je volgend jaar ook met leerlingen naar de viering toe? Neem dan contact op met Guido de Bruin.

Prinsjesdagviering met Guido de Bruin (Verus)
Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten