Publicatie-
datum:

22 september 2021

Publicatiedatum: 22 september 2021
Identiteit Samen leven

‘Omhels het leven’ was dit jaar het thema. “U wordt uitgenodigd om een nieuwe innerlijke en spirituele houding naar elkaar aan te nemen: een houding van geestelijke omhelzing”, zei voorzitter Ad van der Helm van de Stichting Prinsjesdagviering.

“In een crisis maakt de overheid zich bijna als vanzelfsprekend groot en stelt zich als redder op. We hebben echter gezien dat we de aanwezige krachten in de samenleving niet moeten onderschatten. Daar werd een antwoord gegeven op de kwetsbaarheid die we hebben ervaren: de gezamenlijkheid. ‘Houd vol en houd elkaar vast’ is het pleidooi van religieuze en levensbeschouwelijke leiders.”

Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming

Voor leerlingen in het po en vo is deze viering een vorm van levensbeschouwelijke burgerschapsvorming. Ze ervaren de kracht van een boodschap die diverse religies en levensbeschouwingen in hun eigenheid gezamenlijk naar voren brengen. Dit jaar werd dat heel zichtbaar doordat een meisje, Nicolien Braakman, als een engel de diverse boodschappen van de deelnemende religies en levensbeschouwingen verzamelde in de vorm van tien zilverkleurige ballonnen.

Prinsjesdagviering 2

Of ze nu bij de viering aanwezig waren of niet, leerlingen konden in de klas aan de slag met de briefschrijfactie ‘Red de aarde, Rutte!’ Via https://start.verus.nl/ kregen ze de opdracht om premier Rutte in een brief op te roepen om werk te maken van de bestrijding van klimaatverandering en daarbij het thema van de viering te betrekken. Wat betekent het om het leven met alle mooie en minder mooie kanten te omhelzen? Wat betekent het om ál het leven op aarde te omhelzen? Wat vraagt dat van ons?

Na de viering overhandigden enkele leerlingen in gezelschap van presentatrice Rinke Verkerk de eerste oogst aan de demissionaire premier, die met zijn collega’s De Jonge en Schouten de bijeenkomst bijgewoond had. Meedoen kan nog steeds!

Prinsjesdagviering 3

Sta rechtop

Leerlingen van de Kathedrale Koorschool in Utrecht werkten aan de viering mee met het lied ‘Kusimama’: “Sta rechtop, met liefde, met hoop”.

Op www.prinsjesdagviering.nl is de livestream van de bijeenkomst terug te kijken. Op 3 oktober is op NPO2 een impressie van de viering te zien.

Wil je volgend jaar ook met leerlingen naar de Prinsjesdagviering? Meld je dan bij Guido de Bruin, [email protected].

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten