Publicatie-
datum:

22 april 2020

Publicatiedatum: 22 april 2020
Onderwijs en samenleving

Pedagogische aspect

Bij het opstarten vinden scholen het vooral belangrijk dat het pedagogische aspect voorop staat: eerst veiligheid bieden, een luisterend oor en begeleiding bij het verwerken van deze periode, zo blijkt uit een enquête die Verus hield onder 4700 schoolleiders en schoolbesturen met 850 respondenten. Zij geven aan dat ze willen beginnen met het sociaal/emotionele klimaat weer op orde krijgen, kinderen structuur bieden, en ze ‘laten landen’. Kinderen zijn van de ene op de andere dag uit hun vertrouwde systeem gehaald en missen elkaar, de meesters en juffen, is daarbij de motivatie.

Zorgen om veiligheidsregels

Basisscholen maken zich daarnaast zorgen over hoe alles praktisch in zijn werk zal gaan nu ze deuren weer openen. Zij vragen zich af hoe ze moeten omgaan met 1,5 meter afstand houden tussen leerling en leerkracht, geen ouders in de school toelaten en intensief schoonmaken. Daarnaast is het de vraag hoe zij veiligheidsregels kunnen garanderen voor kinderen én personeel.

Zorg voor kwetsbare leerlingen

Niet voor iedere leerling is het thuiswerken een goede vorm van onderwijs, wat veelal ook te maken heeft met een moeilijke thuissituatie. Er zullen dus grotere verschillen in voortgang en kennis zijn. Onderwijs op maat zal komende periode daardoor een belangrijkere rol gaan innemen. Wat verder blijkt uit de peiling, is dat scholen (zo’n 18 procent) verwachten dat er leerachterstand is ontstaan bij een deel van de kinderen.

Ondersteuning bij het opstarten

In korte tijd komt er erg veel op de scholen af die 11 mei weer gaan opstarten. Verus wil hierin zo goed mogelijk ondersteunen. Naast de vertrouwde dienstverlening is er ook materiaal gericht op het weer opstarten na de crisis:

  • Reflectietools voor lerarenteams, directeuren, bestuurders en toezichthouders. Digitale tools die kunnen worden gebruikt voor reflectie bij de (op)start na de crisis.
  • Blogserie over ‘kansen in en na de crisis’.
  • Dienstverlening op gebied van verzuim na de crisis en hoe straks duurzaam op te starten als (onderwijs)team.

Gerelateerde berichten