Publicatie-
datum:

20 november 2023

Publicatiedatum: 20 november 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Praktische verstandigheid is altijd nodig, maar dringend gewenst in een cultuur van meten, controle en beheersing waar de bedoeling dikwijls aan het zicht wordt onttrokken. Ze stelt ons in staat om vraagstukken te plaatsen tegen de bredere horizon van het goede. In zijn rede pleit prof. dr. Theo van der Zee voor meer aandacht en ruimte voor praktische verstandigheid als kwaliteit van het handelen van leraren, schoolleiders en bestuurders. Ondersteund door de deugdethische kwaliteit kunnen zij nastreven waar onderwijs in uiteindelijke zin goed voor is en de daartoe passende mogelijkheden benutten. Deze kwaliteit is onmisbaar om écht voor alle leerlingen een hoopvolle toekomst te kunnen openen.

Doel van de leeropdracht Onderwijs in ethisch en religieus perspectief is om samen met leraren, schoolleiders, bestuurders en andere betrokkenen onderzoek te doen naar actuele en urgente handelingsvraagstukken in het onderwijs. Hoe komen bestuurders tot weloverwogen besluiten? Hoe geven schoolleiders op praktisch verstandige wijze leiding aan onderwijsinnovaties in de school? Hoe werken leraren aan persoonsvorming vanuit de bedoeling? Het praktijkgerichte onderzoek richt zich in het bijzonder op ethische aspecten en de wijze waarop religie in de vraagstukken een rol speelt.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten