Publicatie-
datum:

13 september 2022

Publicatiedatum: 13 september 2022

De SBLO maakt het mogelijk dat masterstudenten rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit (VU) het vak onderwijsrecht kunnen volgen en op dat gebied ook scriptiebegeleiding kunnen krijgen. Ook voorziet de VU zo in postacademisch onderwijs op dit terrein, aan juristen, stafmedewerkers en secretarissen die werkzaam zijn in het onderwijs.

Jury

Om de zoveel jaar reikt SBLO een prijs uit voor de beste onderwijsrechtelijke paper of scriptie. Eind 2022 wordt door een jury bepaald welke paper of scriptie dat is. De jury bestaat uit de SBLO-bestuursleden Berend Kamphuis en Gijsbert Leertouwer en uit hoogleraren Miek Laemers, Frank van Ommeren en Renée van Schoonhoven.

Heb je zelf in de afgelopen tijd een paper of scriptie geschreven dat niet aan de aandacht van deze jury mag ontsnappen, stuur deze dan in! Dat kan door bijgevoegd deelnameformulier en jouw paper of scriptie in te sturen. Meer details tref je aan in het reglement.

Insturen kan nog tot 1 oktober aanstaande.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten