Publicatie-
datum:

1 april 2022

Publicatiedatum: 1 april 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven
Birgit 003 cmyk 250 333 2


De afgelopen periode is er heel veel gebeurd door en met de practor verschillen waarderen, zoals online sessies over kansengelijkheid en inclusie, een uitgebreid onderzoek, podcast en een aantal mooie initiatieven op scholen. Kijk voor meer informatie op www.verschillenwaarderen.nl

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten