Publicatie-
datum:

7 april 2021

Publicatiedatum: 7 april 2021
Onderwijs en samenleving Onderwijskwaliteit

‘’We zijn heel blij dat bijna duizend bestuurders, directeuren en schoolleiders onze brief aan demissionair minister Slob ondersteunen. Deze brief is het resultaat van een goede samenwerking tussen leden en het CvB van Verus. De brief is constructief-kritisch, met een bepaalde grondtoon: stel het brede belang van de leerling centraal, investeer in de lange termijn en daag het onderwijs uit op haar professionaliteit. Dat is vruchtbaarder dan controle op controle stapelen’’, aldus Berend Kamphuis, voorzitter van Verus.

Ander geluid

Met het Nationaal Programma Onderwijs heeft het Rijk 8,5 miljard aan incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het wegwerken van leerachterstanden in het onderwijs. Scholen moeten dit bedrag binnen 2,5 jaar besteden, in de hoop deze achterstanden in te halen. De Denktank wil een ander geluid laten horen aan minister Slob. Een geluid vanuit het onderwijs, met als uitgangspunt het helpen van leerlingen en studenten. Dat leidt tot de volgende aanbevelingen:

  • Focus op onderwijsvertraging en aansluiting in plaats van onderwijsachterstand.
  • Waak voor risicoregelreflex en zet in op herstel van vertrouwen.
  • Investeer het beschikbare geld ook in kennisontwikkeling en professionalisering.
  • Verleng de periode van het NPO van 2,5 jaar naar 4 jaar.

Zorgen

De Algemene Rekenkamer (AR) heeft vorige week in een brief haar zorgen geuit over de 8,5 miljard euro dat in het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar wordt gesteeld. Zij vragen onder meer aandacht voor de verantwoording van zo’n groot bedrag en dat hier goede afspraken over moeten worden gemaakt, wat weer haaks staat op de oproep van schoolbesturen om meer vertrouwen te geven in het onderwijs. Toch onderstreept de AR dat het belangrijk is om het evenwicht te bewaren tussen het beperken van administratieve lasten van onderwijsinstellingen en het verzamelen van relevante informatie om vast te stellen of het geld aan de juiste doelen wordt besteed.

Ook Peter Kwint (SP) heeft schriftelijke Kamervragen over het Nationaal Plan Onderwijs gesteld. Hierin vraagt hij onder meer reactie van Arie Slob en Ingrid van Engelshoven over de brief van de AR, de haalbaarheid voor scholen bij de uitvoering van het NPO terwijl er al enorme werkdruk is en of zij de mening delen dat er structureel meer geld naar het onderwijs moet in plaats van incidenteel.

Onderteken Denktank-brief

De volledige brief namens de Verus Denktank lees je hier.

Je kunt uiteraard onze brief nog steeds steunen. Dit doe je via onderstaande button.

Gerelateerde berichten