Publicatie-
datum:

19 mei 2021

Publicatiedatum: 19 mei 2021
Onderwijs en samenleving

Het is opvallend dat de commissie OCW geen bestuurder of vertegenwoordiger namens bestuurders heeft uitgenodigd voor het gesprek. Bestuurders dragen tenslotte eindverantwoordelijkheid voor de besteding van de middelen en leggen daarover verantwoording af. Heb je daarom aandachtspunten voor de leden van de Tweede Kamer? Neem dan contact op met de Denktank Nationaal Programma Onderwijs.

Het rondetafelgesprek start om 14.00 uur en is online te volgen.

Gerelateerde berichten