Publicatie-
datum:

22 februari 2023

Publicatiedatum: 22 februari 2023
Identiteit Samen geloven

Stop met 'zingeving'

De titel van de podcast is Stop met ‘zingeving’. Van Tongeren legt geduldig en zorgvuldig uit hoe problematisch ons spreken over zingeving of betekenisgeving is. Daarmee maakt hij een vrij fundamenteel punt ten aanzien van het gesprek met leerlingen over levensbeschouwelijke en religieuze vraagstukken. Verder komen ook de betekenis van levensbeschouwelijk onderwijs voor burgerschapsvorming en het omgaan met verschillen aan bod.

Landelijk curriculum LERVO

Deze insteek sluit goed aan bij het werk dat de afgelopen jaren is verzet door de groep docenten, onderzoekers en opleiders van expertisecentrum LERVO, waar Verus ook in participeert. De uitgangspunten voor het nieuwe landelijk curriculum worden ook tijdens de VDLG-studiedag gepresenteerd. Docenten gaan dan met elkaar aan de slag om te kijken waar dit aansluit bij het eigen programma en waar aanleiding is om zaken anders aan te gaan pakken en nieuwe inzichten toe te gaan passen.

Het belang van levensbeschouwelijk onderwijs

De missie van het expertisecentrum is ‘Goede levensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs’. Op scholen moet het nieuwe verhaal van dit vakgebied ook helpen om te zien wat leerlingen in deze tijd, een tijdperk met veel soorten crises, kan betekenen en hoe je dat op verschillende manieren vorm kunt geven. Een volgende stap is ook om hierover op scholen met directies en bestuurders in gesprek te gaan.

Graag bevelen wij de VDLG-studiedag bij jou en je docenten aan. Meer informatie via vdlginfo.nl of Marcel Elsenaar, adviseur Zin in onderwijs en projectleider expertisecentrum LERVO.

Wist je dat je als lid van Verus gebruik kunt maken van drie gratis dagdelen identiteits- en burgerschapsadvies per jaar? Meer informatie: neem dan contact op met Jacomijn van der Kooij.

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus

Gerelateerde berichten